czwartek, wrzesień 21, 2017

Baner

Zasady publikacji na portalu Królestwo Piękna.PL

Jeśli chciałbyś aby napisany przez Ciebie artykuł został opublikowany na łamach portalu Królestwo Piękna.PL zapoznaj się z poniższym regulaminem:

 •   Przesłanie materiału na adres: kontakt@krolestwopiękna.pl jest uznawane za wyrażenie zgody na jego publikację oraz zastosowanie się do zasad niniejszego regulaminu.

 •   Autor oświadcza, że wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące artykułu należą do niego i nie narusza on w żaden sposób ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

 •   Autor wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 50 poz. 580).

 •   Autor nadesłanych treści udziela bezterminową i nieodpłatną licencję na wykorzystywanie dostarczonego materiału przez właściciela portalu Królestwo Piękna.PL. O jakichkolwiek odstępstwach od tego punktu autor artykułu powinien poinformować właściciela portalu Królestwo Piękna.PL w formie skanu pisma dołączonego do maila z treścią artykułu. 

 •   Autor artykułu powinien dołączyć:

 • swoje imię i nazwisko wraz z innymi informacjami o jego osobie, które miałyby zostać umieszczone pod jego artykułem;
 • załączniki – zdjęci, grafiki itp. Powinny one mieć podaną nazwę oraz być własnością autora. W innym wypadku w artykule mogą być zawarte zdjęcia, grafiki z portali, które na to pozwalają np. Wikimedia Commons.
 • kontakt maillowy, nr telefonu i adres autora.
 • w skład artykulu winny wchodzić: tytuł, wstęp, części właściwe artykuły, bibliografia prac użytych do napisania tekstu oraz przypisy jeśli takowe wystapiły. Sam artykuł winien być zapisany w formacie .doc lub .docx. Tekst powinien zostać napisany przy wykorzystaniu czcionki Times New Roman. Tytuły, podtytuły wymaga się aby zapisywano czcionką rozmiar 12. Dla tekstu właściwego jest to rozmiar 10. Z kolei dla przypisów, bibliografii oraz informacji o źródle grafiki, zdjęcia wartość ta winna wynośić odpowiednio 8. 

Portal Królestwo Piękna.PL zastrzega sobie prawo do:

 1. Odrzucenia przesłanych materiałów bez podania przyczyny.
 2. Dokonania zmian w nadesłanym artykule wynikających z zasad edytorskich lub kultury języka. Chyba, że autor zastrzeże brak zgody na jakiekolwiek zmiany.
 3. Usunięcia materiału bez podania przyczyny.